Szukasz specjalisty?

Nasze Centrum Medyczne zatrudnia najlepszych lekarzy specjalistów. Dysponujemy również najnowocześniejszym sprzętem diagnostycznym.

Polityka Prywatności - RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych procesów realizowanych przez:

  • Lekarz Beata Madej-Mruk i Partner. Spółka Partnerska, z siedzibą w Rzeszowie,
    ul. Partyzantów, Nr 30a, 35-242 Rzeszów,

(dalej „Administrator Wykonawczy”)

  • MRUKMED 2. Lekarz Beata Madej-Mruk i Partner. Spółka Partnerskaz siedzibą w Rzeszowie, ul. Partyzantów, Nr 30a, 35-242 Rzeszów,
  • MRUKMED 3. Lekarz Beata Madej-Mruk i Partner. Spółka Partnerska z siedzibą w Rzeszowie,
    Partyzantów, Nr 30a, 35-242 Rzeszów,
  • MRUK-MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Gen. Mariana Langiewicza 61, 35-021 Rzeszów

dalej łącznie jako „MRUKMED”

Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

 

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza  m. in. nowe prawa osób fizycznych. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego MRUKMED przetwarza moje dane osobowe?

 

MRUKMED przetwarza Państwa dane na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 t. j. ze zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.1318 t. j. ze zm.)

Dane przetwarzamy aby w zależności od sytuacji i Państwa potrzeb móc dokonać diagnozy medycznej, leczyć, realizować usługi opieki zdrowotnej oraz realizować świadczenia zdrowotne.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

 

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. To zagadnienie jest uregulowane zarówno w RODO jak i w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Współadministratorami Państwa danych osobowych są:

1)     MRUKMED. Lekarz Beata Madej-Mruk i Partner. Spółka Partnerska, z siedzibą
w Rzeszowie, ul. Partyzantów, Nr 30a, 35-242 Rzeszów,

(dalej „Administrator Wykonawczy”)

2)     MRUKMED 2. Lekarz Beata Madej-Mruk i Partner. Spółka Partnerska z siedzibą w Rzeszowie, ul. Partyzantów, Nr 30a, 35-242 Rzeszów,

3)     MRUKMED 3. Lekarz Beata Madej-Mruk i Partner. Spółka Partnerska z siedzibą
w Rzeszowie, ul. Partyzantów, Nr 30a, 35-242 Rzeszów,

4)     MRUK-MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie,
ul. Gen. Mariana Langiewicza 61, 35-021 Rzeszów

W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z MRUKMED osobiście w siedzibie, pod nr telefonu: 17 853 07 28 lub z Inspektorem Ochrony Danych.

Jak mogę skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w MRUKMED?

Z Inspektorem Ochrony Danych- Danielem Panek mogą Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W jakim celu MRUKMED przetwarza moje dane osobowe?

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Ustalenie tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez naszą infolinię) jak również w naszych placówkach własnych i placówkach współpracujących na terenie Polski, na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim

Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO

Art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej.

Art. 9 ust. 2 lit. h RODO

art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Realizacja praw pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy Państwa oświadczenia, w których upoważniają Państwo inne osoby do dostępu do swojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Pani/Pana zdrowia.

Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 3 RODO

art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta

§ 8 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Potwierdzanie wizyt bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypominanie o wizycie, poinformowanie o możliwości odbioru wyniku badań.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami/harmonogramami.

Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej - przetwarzanie danych w tym celu.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw

Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz realizacja obowiązków podatkowych.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Wykonywanie diagnozy medycznej, prowadzenie procesu leczenia, realizowanie usługi opieki zdrowotnej oraz realizowanie świadczeń zdrowotnych.

Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 3 RODO

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Kto jest odbiorcą moich danych?

 

Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy w bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Pani/Pana praw jako pacjenta, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

1.       innym podmiotom leczniczym, współpracującym z MRUKMED w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących z MRUKMED na terenie Polski,

2.       dostawcom usług zaopatrujących MRUKMED w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),

3.       dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających MRUKMED
w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),

4.       osobom upoważnionym przez Panią/Pana w ramach realizacji praw pacjenta,

5.       podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na temat Pacjenta na podstawie przepisów prawa.

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez MRUKMED?

 

Jeżeli jest Pani/Pan naszym pacjentem i utworzyliśmy Pani/Pana dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzam